Bộ phận Cải cách hành chính; Thi đua Khen thưởng; SN Y tế, QLNN về Thanh niên:
Phó trưởng phòng Cải cách hành chính: Thi đua Khen thưởng: Sự nghiệp Y tế, QLNN về thanh niên:
Bộ phận Cán bộ, công chức huyện; SN Giáo dục:
Phó trưởng phòng Cán bộ, công chức huyện: Văn thư Lưu trữ:
Bộ phận chính quyền cơ sở, Tôn giáo:
Phó trưởng phòng Chính quyền cơ sở: Đào tạo, Địa giới hành chính, thôn, tổ dân phố:
Cải cách hành chínhKỷ lục thi đua cấp huyện Thi đua Khen thưởngCải cách hành chính Nhà nướcBiểu mẫu thi đua khen thưởngDanh bạ điện thoại
Quyết định Khen thưởng Xin ý kiến Xin ý kiến Văn bản liên quan đến lĩnh vực Nội vụSáng kiếnISO

Refresh
 • HƯỚNG DẪN                                                                   CHỈNH LÝ TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH           (Ban hành theo Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) ...
 • Để thuận tiện cho việc theo dõi, tra cứu, viết và thẩm định báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn...
 • Ngày 12/3/2014 UBND huyện Bảo Thắng ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát động các phong trào thi đua chuyên đề thuộc các lĩnh vực: Vệ sinh môi...
 • Ngày 20/01/2014 UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện một số nội dung công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014. Đồng thời thực hiện...
 • Thực hiện Công văn số 81/SNV-VP ngày 13/12/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lào cai về việc xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của...
 • UBND huyện Bảo Thắng Xin ý kiến vào dự thảo quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND huyện. Các đơn vị có thể tải...
 • UBND huyện Bảo Thắng xin ý kiến vào dự thảo Quy chế công tác Văn thư Lưu trữ trên địa bàn huyện. Các đơn vị có thể tải tại đây Dự thảo...
 • Thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014, UBND huyện triển khai thực hiện một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian...
 • Căn cứ Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Kế hoạch số...
 • Ngày 15/01/2014 UBND huyện ban hành công văn số 72/UBND-VX về việc rà soát, xây dựng điển hình tiên tiến, nội dung như sau: Kính gửi:              - Các cơ...
Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL). Để triển khai áp dụng và mở...
Qua kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế văn hóa công sở, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện tốt một số nội dung...
Đã từ lâu, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, độc lập đã ăn sâu vào cách nghĩ, cách làm của người dân Việt Nam và người...
  Hiện có 6 người đang online : 0 thành viên và 6 khách
  <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ if (document.getElementById('processtime')) document.getElementById('processtime').innerHTML="<span class='runtimedisplay'>Run in 49 ms, 8 Queries.</span>"; //]]> </script></body> <noembed> </html>