Bộ phận Cải cách hành chính; Thi đua Khen thưởng; SN Y tế, QLNN về Thanh niên:
Phó trưởng phòng Cải cách hành chính: Thi đua Khen thưởng: Sự nghiệp Y tế, QLNN về thanh niên:
Bộ phận Cán bộ, công chức huyện; SN Giáo dục:
Phó trưởng phòng Cán bộ, công chức huyện: Văn thư Lưu trữ:
Bộ phận chính quyền cơ sở, Tôn giáo:
Phó trưởng phòng Chính quyền cơ sở: Đào tạo, Địa giới hành chính, thôn, tổ dân phố:
Cải cách hành chínhKỷ lục thi đua cấp huyện Thi đua Khen thưởngCải cách hành chính Nhà nướcBiểu mẫu thi đua khen thưởngDanh bạ điện thoại
Quyết định Khen thưởng Xin ý kiến Xin ý kiến Văn bản liên quan đến lĩnh vực Nội vụSáng kiếnISO

Refresh
 • Ngày 16/4/2014 UBND huyện ban hành công văn số 615/UBND-CCHC chỉ đạo một số nội dung về công tác cải cách hành chính, nội dung như sau: Trong những năm qua, công...
 • Ngày 21/4/2014, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về tổ chức cuộc thi ảnh và sáng tác tranh vẽ về các phong trào thi đua cụ thể như sau: Ngày...
 • Ngày 16/4/2014 UBND huyện ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phong trào thi đua Cải cách hành chính năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định...
 • HƯỚNG DẪN                                                                   CHỈNH LÝ TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH           (Ban hành theo Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) ...
 • Để thuận tiện cho việc theo dõi, tra cứu, viết và thẩm định báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn...
 • Ngày 12/3/2014 UBND huyện Bảo Thắng ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát động các phong trào thi đua chuyên đề thuộc các lĩnh vực: Vệ sinh môi...
 • Ngày 20/01/2014 UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện một số nội dung công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014. Đồng thời thực hiện...
 • Thực hiện Công văn số 81/SNV-VP ngày 13/12/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lào cai về việc xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của...
 • UBND huyện Bảo Thắng Xin ý kiến vào dự thảo quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND huyện. Các đơn vị có thể tải...
 • UBND huyện Bảo Thắng xin ý kiến vào dự thảo Quy chế công tác Văn thư Lưu trữ trên địa bàn huyện. Các đơn vị có thể tải tại đây Dự thảo...
Qua kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế văn hóa công sở, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện tốt một số nội dung...
Đã từ lâu, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, độc lập đã ăn sâu vào cách nghĩ, cách làm của người dân Việt Nam và người...
  Hiện có 2 người đang online : 0 thành viên và 2 khách
  <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ if (document.getElementById('processtime')) document.getElementById('processtime').innerHTML="<span class='runtimedisplay'>Run in 74 ms, 8 Queries.</span>"; //]]> </script></body> <noembed> </html>