Bộ phận Cải cách hành chính; Thi đua Khen thưởng; SN Y tế, QLNN về Thanh niên:
Phó trưởng phòng Cải cách hành chính: Thi đua Khen thưởng: Sự nghiệp Y tế, QLNN về thanh niên:
Bộ phận Cán bộ, công chức huyện; SN Giáo dục:
Phó trưởng phòng Cán bộ, công chức huyện: Văn thư Lưu trữ:
Bộ phận chính quyền cơ sở, Tôn giáo:
Phó trưởng phòng Chính quyền cơ sở: Đào tạo, Địa giới hành chính, thôn, tổ dân phố:
Cải cách hành chínhKỷ lục thi đua cấp huyện Thi đua Khen thưởngCải cách hành chính Nhà nướcBiểu mẫu thi đua khen thưởngDanh bạ điện thoại
Quyết định Khen thưởng Xin ý kiến Xin ý kiến Văn bản liên quan đến lĩnh vực Nội vụSáng kiếnISO

Refresh

Quyết định khen thưởng tháng 12 năm 2012 và năm 2013

TTTên Quyết địnhSố lượngTải vềSố lần tải
60Quyết đinh số 9642/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 về việc công nhận thành tích trong phong trào thi đua BVCSSKND và công tác dân số 201340 tập thể, 337 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
59Quyết đinh số 9770/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc công nhận thành tích trong phong trào thi đua toàn diện 201335 tập thể, 281 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
58Quyết đinh số 9639/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 về việc công nhận thành tích trong phong trào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh46 tập thể, 383 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
57Quyết đinh số 8787/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 về việc thưởng tiền cho thôn, tổ dân phố tiêu biểu06 tập thểBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
56Quyết đinh số 8626/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 về việc khen thưởng chuyên đề công tác lao động, xã hội18 tập thể, 28 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
55Quyết đinh số 8536/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc khen thưởng thôn, tổ dân phố tiêu biểu06 tập thểBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
54Quyết đinh số 8440/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 về việc khen thưởng phong trào Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn09 tập thể, 08 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
53Quyết đinh số 8364/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 về việc khen thưởng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm15 tập thể, 33 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
52Quyết đinh số 8207/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 về việc khen thưởng phong trào bảo vệ và phát triển rừng11 tập thể, 12 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
51Quyết đinh số 7653/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 về việc khen thưởng thí điểm 02 năm Ban tuyên vận08 tập thể, 15 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
50Quyết đinh số 7065/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 về việc khen thưởng trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 201301 tập thể, 05 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
49Quyết đinh số 7006/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 về việc thu hồi danh hiệu, hiện vật khen thưởng năm 201301 tập thể, 05 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
48Quyết đinh số 7005/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 về việc khen thưởng bổ sung ngành giáo dục năm 201301 tập thể, 01 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
47Quyết đinh số 3220/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 về việc công nhận sáng kiến ngành giáo dục năm 201302 tập thể, 47 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
46Quyết đinh số 5260/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 về việc khen thưởng cá nhân ngoài ngành giáo dục năm 201302 tập thể, 47 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
45Quyết đinh số 3219/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 về việc khen thưởng cá nhân ngoài ngành giáo dục năm 20136 tập thể, 33 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
44Quyết đinh số 3218/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 về việc khen thưởng giáo viên năm 201367 tập thể, 1234 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
43Quyết định số 4974 ngày 20/9/2013 khen thưởng bổ sung 55 năm Bác Hồ lên Lào Cai và 65 năm thành lập Đảng bộ huyện12 tập thể, 14 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
42Quyết định số 4827 ngày 13/9/2013 khen thưởng 55 năm Bác Hồ lên Lào Cai và 65 năm thành lập Đảng bộ huyện27 tập thể 26 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
41Quyết đinh số 4729/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 về việc khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất trong tấn công, trấn áp tội phạm02 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
40Quyết định số 4746 ngày 06/9/2013 khen thưởng trồng cây cao su06 tập thểBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
39Quyết định số 4148 ngày 12/8/2013 khen thưởng đột xuất trong trấn áp tội phạm02 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
38Quyết định số 3298 ngày 23/7/2013 khen thưởng chuyên đề người có công năm 20139 tập thể, 19 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
37Quyết định số 3275 ngày 22/7/2013 khen thưởng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới quý II năm 201313 tập thể, 13 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
36Quyết định số 3218 ngày 17/7/2013 về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2012-201367 tập thể, 1234 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
35Quyết định số 3219 ngày 17/7/2013 về việc khen thưởng cá nhân ngoài ngành năm học 2012-20136 tập thể, 33 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
34Quyết định số 3220 ngày 17/7/2013 về việc công nhận sáng kiến năm học 2012-2013148 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
33Quyết định số 3171 ngày 12/7/2013 Khen thưởng 5 năm triển khai công tác bảo vệ dân phố02 tập thể, 04 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
32Quyết định số 2907 ngày 20/6/2013 Khen thưởng trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới12 tập thể, 20 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
31Quyết định số 2808 ngày 14/6/2013 Khen thưởng đột xuất trong đấu tranh, truy bắt tội phạm vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy02 tập thể, 05 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
30Quyết định số 2698 ngày 10/6/2013 Khen thưởng thành tích nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013)20 tập thể, 48 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
29Quyết định số 2319 ngày 22/5/2013 Về việc khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm05 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
28Quyết định số 2278 ngày 21/5/2013 Về việc khen thưởng học sinh năm học 2012 - 2013292 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
27Quyết định số 2077 ngày 06/5/2013 Về việc khen thưởng 02 năm thực hiện chỉ thị số 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM25 tập thể, 35 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
26Quyết định số 1471 ngày 05/4/2013 Về việc khen thưởng kỷ lục thi đua năm 201218 tập thể, 12 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
25Quyết định số 1264 ngày 28/3/2013 Về việc khen thưởng 5 năm thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ09 tập thể, 07 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
24Quyết định số 1160 ngày 21/3/2013 Về việc khen thưởng phong trào thanh niên làm chủ đất nước18 tập thể, 28 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
23Quyết định số 967 ngày 06/3/2013 Về việc khen thưởng phong trào thu nộp ngân sách nhà nước07 tập thểBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
22Quyết định số 966 ngày 06/3/2013 Về việc khen thưởng 10 năm hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội trong hoạt động tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo20 tập thể, 49 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
21Quyết định số 841 ngày 27/02/2013 Về việc khen thưởng bổ sung phong trào thi đua bảo vệ chăm sóc SKND và công tác dân số 20122 tập thể, 36 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
20Quyết định số 840 ngày 27/02/2013 Về việc khen thưởng bổ sung phong trào thi đua xây dựng HTCTCSTSVM 20121 tập thể, 7 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
19Quyết định số 838 ngày 26/02/2013 Về việc khen thưởng bổ sung phong trào thi đua toàn diện 20121 tập thể, 1 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
18Quyết định số 494 ngày 23/01/2013 Về việc khen thưởng thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu ba năm văn hóa liên tục26 tập thểBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
17Quyết định số 267 ngày 15/01/2013 Về việc khen thưởng trong phong trào thi đua
xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh năm 2012
22 tập thể 32 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
16Quyết định số 262 ngày 15/01/2013 Về việc khen thưởng trong 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc”14 tập thể 38 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
15Quyết định số 257 ngày 15/01/2013 Về việc khen thưởng đột xuất cho các cá nhân hiến máu cứu người07 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
14Quyết định số 256 ngày 15/01/2013 Về việc khen thưởng thi đua “Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội” năm 201221 tập thể 40 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
13Quyết định số 220 ngày 11/01/2013 Về việc khen thưởng bổ sung Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 201211 tập thể 16 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
12Quyết định số 219 ngày 11/01/2013 Về việc khen thưởng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 201216 tập thể 42 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
11Quyết định số 218 ngày 11/01/2013 Về việc tặng thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác bắt giữ, tàng trữ, buôn bán pháo nổ trái pháp luật1 tập thể 5 triệuBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
10Quyết định số 137 ngày 04/01/2013 Về việc khen thưởng trong phong trào thi đua quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 20123 tập thể 14 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
9Quyết định số 116 ngày 04/01/2013 Về việc khen thưởng thôn, tổ dân phố có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 20126 tập thểBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
8Quyết định số 6445 ngày 28/12/2012 Về việc khen thưởng Phong trào bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số năm 201223 tập thể 291 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
7Quyết định số 6415 ngày 28/12/2012 Về việc khen thưởng trong Phong trào thi đua toàn diện năm 201233 tập thể 266 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
6Quyết định số 6413 ngày 28/12/2012 Về việc khen thưởng trong Phong trào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh năm 201251 tập thể 325 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
5Quyết định số 6342 ngày 26/12/2012 Về việc khen thưởng phong trào đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với chương trình xây nông thôn mới năm 20126 tập thể 6 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
4Quyết định số 6194 ngày 21/12/2012 Về việc khen thưởng trong thực hiện xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy giai đoạn 2008-20125 tập thể 15 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
3Quyết định số 6118 ngày 17/12/2012 Về việc khen thưởng trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 20129 tập thể 6 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
2Quyết định số 6137 ngày 17/12/2012 Về việc khen thưởng đột xuất cho các cá nhân hiến máu tình nguyện năm 201214 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
1Quyết định số 6117 ngày 17/12/2012 Khen thưởng phong trào thi đua cải cách hành chính9 tập thể 8 cá nhânBấm vào đây để tải về(đã tải: lần)
Hiện có 4 người đang online : 0 thành viên và 4 khách
<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ if (document.getElementById('processtime')) document.getElementById('processtime').innerHTML="<span class='runtimedisplay'>Run in 218 ms, 9 Queries.</span>"; //]]> </script></body> <noembed> </html>